loading...
Ysby skola klass F-3.

Pedagogisk planering F-1

Pedagogisk planering 2-3

Ysby skola

Klass F-3 Vi värnar för det lilla och personliga och följer barnen genom hela deras första tid. Skolan integrerades med verksamheten hösten 2015.

Aktuellt

...

Aktuella datum

Elevernas läsårstermin 22/23
Vi följer Laholms Kommun läsårstider för 2022/23.enligt barn och ungdomsnämndens beslut.
Elevernas terminstider
Enligt 3 kap 2-3 §§ skolförordningen (SFS 2011:185) ska läsåret ha minst 178 dagar och minst 12 lovdagar. Utöver skol- och lovdagar får det inom läsåret läggas ut högst fem studiedagar för personalen. Läsåret ska börja i augusti och sluta i juni. 
Dagarna för höst- och vårterminens början och slut beslutas av huvudmannen.
Hösttermin: 92 dagar (exkl. helgdag) -2 studiedagar – 5 lovdagar = 85 skoldagar 
Vårtermin: 106 dagar (exkl. helgdag) -2 studiedagar – 10 lovdagar = 94 skoldagar Totalt läsåret: 179 skoldagar.

Elevernas lov- och studiedagar
Höstterminen 2022
 ons. 2022-08-17 – tor. 2022-12-22 

Vårterminen 2022
3 tis. 2023-01-10 – tis. 2023-06-13

Elevernas lov- och studiedagar 
2022-09-19 1 studiedag 
2022-10-31 – 2022-11-04 5 lovdagar
2022-12-02 1 studiedag
2023-02-20 – 2023-02-24 5 lovdagar 
2023-03-22 1 studiedag (obs ändrad dag)
2023-04-11 – 2023-04-14 4 lovdagar 
2023-05-17 1 studiedag 
2023-05-19 1 lovdag
2023-06-05 Obs extra lovdag

OBS! Röda dagar har förskola, grundskola och fritidshem stängt på grund av studiedagar (alla verksamheter).

Information

Här hittar du specifik info som gäller skolan. Blanketter, avtal och övrigt finns under fliken blanketter och info.

Länkar

-