loading...
Ysby skola klass F-3.

Pedagogisk planering F-1

Pedagogisk planering 2-3

Ysby skola

Klass F-3 Vi värnar för det lilla och personliga och följer barnen genom hela deras första tid. Skolan integrerades med verksamheten hösten 2015.

Aktuellt

...

Aktuella datum

Elevernas läsårstermin 20/21
Vi följer Laholms Kommun läsårstider för 2020–2021 enligt barn och ungdomsnämndens beslut.
Elevernas terminstider
Enligt 3 kap 2-3 §§ skolförordningen (SFS 2011:185) ska läsåret ha minst 178 dagar och minst 12 lovdagar. Utöver skol- och lovdagar får det inom läsåret läggas ut högst fem studiedagar för personalen. Läsåret ska börja i augusti och sluta i juni. Dagarna för höst- och vårterminens början och slut beslutas av huvudmannen.
Elevernas lov- och studiedagar (2020/2021)
Höstterminen 2020 mån 2020-08-17 – fre. 2020-12-18, 83 dagar
 Vårterminen 2021 fre. 2021-01-08 – fre. 2021-06-11, 96 dagar
Detta blir sammanlagt 179 skoldagar under läsåret
2020-09-16 1 studiedag v. 38
2020-10-26 – 2020-10-30 5 lovdagar v. 44
2020-12-04 1 studiedag v. 49
2021-02-22 – 2021-02-26 5 lovdagar v. 8
2021-03-26 1 studiedag v. 12
2021-04-06 – 2021-04-09, 4 lovdagar v. 14
2021-05-14 1 lovdag v.20
2021-05-24 1 studiedag v.21
Christin Nordström, skolchef och rektor Föräldrakooperativet Möllan i Ysby

Information

Här hittar du specifik info som gäller skolan. Blanketter, avtal och övrigt finns under fliken blanketter och info.

Länkar

-