loading...
Ysby skola klass F-3.

Pedagogisk planering F-1

Pedagogisk planering 2-3

Ysby skola

Klass F-3 Vi värnar för det lilla och personliga och följer barnen genom hela deras första tid. Skolan integrerades med verksamheten hösten 2015.

Aktuellt

...

Aktuella datum

Elevernas läsårstermin 21/22
Vi följer Laholms Kommun läsårstider för 2021–2022 enligt barn och ungdomsnämndens beslut.
Elevernas terminstider
Enligt 3 kap 2-3 §§ skolförordningen (SFS 2011:185) ska läsåret ha minst 178 dagar och minst 12 lovdagar. Utöver skol- och lovdagar får det inom läsåret läggas ut högst fem studiedagar för personalen. Läsåret ska börja i augusti och sluta i juni. Dagarna för höst- och vårterminens början och slut beslutas av huvudmannen.
Elevernas lov- och studiedagar
Höstterminen 2021
mån 2021-08-16 – ons. 2021-12-22 86 dagar
Vårterminen 2022
tis. 2022-01-11 – fre. 2022-06-10 93 dagar
sammanlagt 179 skoldagar
2021-08-13                                Studiedag för alla verksamheter
2021-09-20                                1 studiedag v. 38
2021-11-01 – 2021-11-05        5lovdagar v. 44
2021-12-03                                1 studiedag v. 48
2022-02-21 – 2022-02-25        5 lovdagar v. 8
2022-03-29                                1 studiedag v. 12
2022-04-11 – 2022-04-14       4 lovdagar v. 15
2022-05-25                                1 studiedag v. 21
2022-05-27                                1 lovdag v. 21
OBS! Röda dagar har förskola, grundskola och fritidshem stängt på grund av studiedagar (alla verksamheter).

Information

Här hittar du specifik info som gäller skolan. Blanketter, avtal och övrigt finns under fliken blanketter och info.

Länkar

-