loading...
Kvarnens fritidshem.

Välkommen till
Kvarnens fritidshem!

Fritidshemmets uppdrag är att genom pedagogisk verksamhet komplettera skolan samt erbjuda eleven en meningsfull fritid och stöd i sin utveckling.

Vi på Kvarnen strävar efter att erbjuda eleverna en fritid som är trygg, rolig, stimulerande och anpassad för elevernas ålder, mognad och intressen.

Aktuellt

OBS!
Då vi har utomhusvistelse varje dag samt utedag en dag i veckan är det jätteviktigt att barnen har med sig kläder efter väder samt ett ombyte i sin låda i hallen eller i väskan. Vi är ute i ur och skur!

Aktuella datum

Elevernas lov- och studiedagar
Höstterminen 2021
mån 2021-08-16 – ons. 2021-12-22 86 dagar
Vårterminen 2022
tis. 2022-01-11 – fre. 2022-06-10 93 dagar
sammanlagt 179 skoldagar
2021-08-13                                Studiedag för alla verksamheter
2021-09-20                                1 studiedag v. 38
2021-11-01 – 2021-11-05        5lovdagar v. 44
2021-12-03                                1 studiedag v. 48
2022-02-21 – 2022-02-25        5 lovdagar v. 8
2022-03-29                                1 studiedag v. 12
2022-04-11 – 2022-04-14       4 lovdagar v. 15
2022-05-25                                1 studiedag v. 21
2022-05-27                                1 lovdag v. 21
OBS!Röda dagar har förskola, grundskola och fritidshem stängt på grund av studiedagar (alla verksamheter).

Information

Här hittar du specifik info som gäller fritidshemmet. Blanketter, avtal och övrigt finns under fliken blanketter och info.