Styrelsen

Det är styrelsens främsta uppgift att representera föreningens medlemmar genom att främja föräldrakooperativets verksamhet och följa föreningens stadgar och ta beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Styrelsen består av sju ledamöter samt en suppleant. Mandatperiod är två år för ordinarie ledamöter, halva antalet ledamöter väljs årligen. Suppleant är på ett år. Rektor är adjungerande ledamot.
Styrelsen sammanträder ungefär 1ggr/månad. Ni är välkomna att lämna tankar, åsikter och synpunkter angående föreningens verksamhet. Var god kontakta den/de som är ansvariga kring just din fråga, detta för att det ska gå både smidigt och dina undringar få svar så snabbt som möjligt. Detta summeras sedan upp på våra styrelsemöten så alla i styrelsen blir informerade.
 

STYRELSEN 2022
Ordförande Jimmy Maltesson
       Tel: 070-2702182
       E-post: j_maltesson@hotmail.com

Sekreterare Maria Nilsson
      Tel: 073-816 68 92
      E-post: Maicki_21@hotmail.com

Kassör Marie Andersson
      Tel: 0709-141 493
      E-post: Marieandersson89@hotmail.com

Ledamot 1 Cornelia Karlsson 
      Tel: 076-185 77 14
      E-post: C_ornelia@hotmail.com
      Ansvarsområde: Bidragssökningar, IT, hemsida m.m.

Ledamot 2 Denise Andreasson
      Tel: 070-4969223
       E-post: Denise.andreasson@hotmail.com
      Ansvarsområde: Fixar- och förbättringsansvarig

Ledamot 3 Patrik Strömberg
      Tel: 073-622 92 13
       E-post: Patrik.ysby@hotmail.com
      Ansvarsområde: Jouruppgifter, akuta problem inne och ute

Ledamot 4 Viktor Gottfridsson
      Tel: 0768-546946
       E-post: Viktor_g@hotmail.com
      Ansvarsområde: Fasigheter, inne och utemiljö

Suppleant 1 Emelie Henriksen
         Tel: 076-2693844
           E-Post: Emeliehenriksen@hotmail.se

Suppleant 2 Linda Strömberg
         Tel: 070-2012993
           E-Post: Lindastromberg1986@gmail.com