Styrelsen

Det är styrelsens främsta uppgift att representera föreningens medlemmar genom att främja föräldrakooperativets verksamhet och följa föreningens stadgar och ta beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Styrelsen består av sju ledamöter samt en suppleant. Mandatperiod är två år för ordinarie ledamöter, halva antalet ledamöter väljs årligen. Suppleant är på ett år. Rektor är adjungerande ledamot.
Styrelsen sammanträder ungefär 1ggr/månad. Ni är välkomna att lämna tankar, åsikter och synpunkter angående föreningens verksamhet. Var god kontakta den/de som är ansvariga kring just din fråga, detta för att det ska gå både smidigt och dina undringar få svar så snabbt som möjligt. Detta summeras sedan upp på våra styrelsemöten så alla i styrelsen blir informerade.
 

ANSVARSOMRÅDEN
Verksamheten Möllans föräldrakooperativ
(fastigheter, personal m.m.)

Linda Strömberg

Pedagogiska verksamheten för Möllans föräldrakooperativ och utbildningar
Rektor Christin Nordström

Kontakt med skolverket, kommunen och andra myndigheter, samt bidragssökning och nyanställning
Åsa Lundin

IT, V-klass, marknadsföring & hemsida
Ida Hassemark

Fixar- och förbättringsansvarig samt långsiktig planering för inne- och utemiljö
Cecilia Kulneff 

Jourveckosystemet, medlemmars inverkan och akuta problem i inne- och utemiljö
Kristina Brunander 


STYRELSEN 2019
Ordförande Linda Strömberg
       Tel: 0702-012 993
       E-post: lindastromberg1986@gmail.com

Sekreterare Viktoria R Norin
      E-post: viktoria.rono@gmail.com

Kassör Marie Andersson
      Tel: 0709-141 493
      E-post: marieandersson89@hotmail.com

Ledamot 1 Åsa Lundin
      Tel: 0733-390 117 
      E-post: asa_l@hotmail.com

Ledamot 2 Ida Hassemark
      Tel: 0708-160 206
      E-post: ida_82@hotmail.com

Ledamot 3 Cecilia Kulneff
      Tel: 0702-584 994
      E-post: cecilia_kulneff@hotmail.com

Ledamot 4 Kristina Brunander
      Tel: 0722-103 134
      E-post: kristinabrunander@hotmail.com

Suppleant Samantha Thodarson
      Tel: 0761-608 278
      E-post: samantha_thordarson@hotmail.com