Styrelsen

Det är styrelsens främsta uppgift att representera föreningens medlemmar genom att främja föräldrakooperativets verksamhet och följa föreningens stadgar och ta beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Styrelsen består av sju ledamöter samt en suppleant. Mandatperiod är två år för ordinarie ledamöter, halva antalet ledamöter väljs årligen. Suppleant är på ett år. Rektor är adjungerande ledamot.
Styrelsen sammanträder ungefär 1ggr/månad. Ni är välkomna att lämna tankar, åsikter och synpunkter angående föreningens verksamhet. Var god kontakta den/de som är ansvariga kring just din fråga, detta för att det ska gå både smidigt och dina undringar få svar så snabbt som möjligt. Detta summeras sedan upp på våra styrelsemöten så alla i styrelsen blir informerade.
 

ANSVARSOMRÅDEN
Verksamheten Möllans föräldrakooperativ
(fastigheter, personal m.m.)

Linda Strömberg

Pedagogiska verksamheten för Möllans föräldrakooperativ och utbildningar
Rektor Christin Nordström

Kontakt med skolverket, kommunen och andra myndigheter, samt bidragssökning IT, V-klass, marknadsföring & hemsida
Martin Norberg

Fixar- och förbättringsansvarig samt långsiktig planering för inne- och utemiljö
Stefan Nilsson 

Jourveckosystemet, medlemmars inverkan och akuta problem i inne- och utemiljö
Viktor Gottfridsson 


STYRELSEN 2020
Ordförande Linda Strömberg
       Tel: 0702-012 993
       E-post: lindastromberg1986@gmail.com

Sekreterare Cecilia Kulneff
      Tel: 0702-584 994
      E-post: cecilia_kulneff@hotmail.com

Kassör Marie Andersson
      Tel: 0709-141 493
      E-post: marieandersson89@hotmail.com

Ledamot 1 Martin Norberg
      Tel: 0702-433949
      E-post: kjellmartin.norberg@gmail.com

Ledamot 2 Stefan Nilsson
      Tel: 0702-550132
      E-post: stefannilsson@hotmail.com

Ledamot 3 Kristina Brunander
      Tel: 0722-103 134
      E-post: kristinabrunander@hotmail.com

Ledamot 4 Viktor Gottfridsson
      Tel: 0768-546946
      E-post: viktor_g@hotmail.com

Suppleant Linda Johansson
      Tel: 0703-078644
      E-post: linda_johansson_1989@hotmail.com