Styrelsen

Det är styrelsens främsta uppgift att representera föreningens medlemmar genom att främja föräldrakooperativets verksamhet och följa föreningens stadgar och ta beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Styrelsen består av sju ledamöter samt en suppleant. Mandatperiod är två år för ordinarie ledamöter, halva antalet ledamöter väljs årligen. Suppleant är på ett år. Rektor är adjungerande ledamot.
          Styrelsen sammanträder ungefär 1ggr/månad. Ni är välkomna att lämna tankar, åsikter och synpunkter angående föreningens verksamhet. Var god kontakta den/de som är ansvariga kring just din fråga, detta för att det ska gå både smidigt och dina undringar få svar så snabbt som möjligt. Detta summeras sedan upp på våra styrelsemöten så alla i styrelsen blir informerade.
 

STYRELSEN 2018
Ordförande Hans-Gunnar Engaard
       Tel: 0733243708
       E-post: enggaard.ysby@telia.com
Vice ordförande Linda Strömberg
       Tel: 0702012993
       E-post: lindastromberg1986@gmail.com
Sekreterare Viktoria Ronnestig Norin
      E-post: viktoria.rono@gmail.com
Kassör Hanna Johansson
      Tel: 0723182332
      E-post: hannajohansson851@gmail.com
Ledamot Åsa Lundin
      Tel: 0733390117 
      E-post: asa_l@hotmail.com
Ledamot Petra Waiboer
      Tel: 0702349763
      E-post: petrawaiboer110@hotmail.com
Ledamot Cecilia Kulneff
      Tel: 0702584994
      E-post: cecilia_kulneff@hotmail.com
Suppleant Madelaine Hertzwall

ANSVARSOMRÅDEN
Verksamheten Möllans föräldrakooperativ
fastigheter, personal m.m.)
 
Hans-Gunnar Enggaard & Linda Strömberg
Pedagogiska verksamheten för Möllans föräldrakooperativ Rektor Christin Nordström
Marknadsföring, nyanställning, kontakt med skolverket
Hanna Johansson & Åsa Lundin
Medlemsinfo & hemsida
Viktoria Ronnestig Norin & Linda Strömberg
Utbildningar
Rektor Christin Nordström & Hans-Gunnar Engaard
IT - Viktoria Ronnestig Norin & Petra Waiboer
Utemiljö - Cecilia Kulneff tillsammans med Fixargrupp
Innemiljö - Jourveckovärden tillsammans med personalen