loading...
Möllans förskola; avd Möllan med två barngrupper i hemliknande innemiljö.
loading...
Möllans förskola; avd Lagan/Forsen med två barngrupper i hemliknande innemiljö.

Möllans förskola

Med skapande och pedagogiskt arbete i både småbarnsavdelning på Möllan och de lite större barnen på Lagan och Forsen har vi tre avdelningar.  Sammansättningen av de olika barngrupperna beror dels på barnens utveckling men även egen utveckling och hur barngrupperna i det stora hela ser ut.
- Sammansättningen beror dels på hur barngrupperna ser ut, men vi tittar även på barnens individuella utveckling . Vi försöker sträva efter en jämn fördelning med barn i alla grupperna.
- Vi har små barngrupper med en hög personaltäthet.
- Vi vill att alla barn ska känna sig trygga hos oss och alltid ha någon att gå till och bli sedda.
- Genom att samarbeta mellan de olika grupperna känner barnen sig trygga när det väl är dags att byta avdelning.

Aktuellt på Droppen
......

Aktuellt på Bäcken/Forsen
.....


Aktuellt på Lagan
......

Aktuella datum

s årstider 2022/23  
 

Information

Här hittar du specifik info som gäller förskoleavdelningen. Blanketter,
Elevernas läsårstider till 2022/2023
Elevernas terminstider enligt 3 kap 2–3 §§ skolförordningen (SFS 2011:185) ska läsåret ha minst 178 dagar och minst 12 lovdagar. Utöver skol- och lovdagar får det inom läsåret läggas ut högst fem studiedagar för personalen. Läsåret ska börja i augusti och sluta i juni. Dagarna för höst- och vårterminens början och slut beslutas av huvudmannen.


Elevernas lov- och studiedagar
Höstterminen 2022
ons. 2022-08-17 – tor. 2022-12-22 

Vårterminen 2023 
tis. 2023-01-10 – tis. 2023-06-13

Hösttermin: 92 dagar (exkl. helgdag)-
2 studiedagar – 5 lovdagar = 85 skoldagar 
Vårtermin: 106 dagar (exkl. helgdag) -
2 studiedagar – 10 lovdagar = 94 skoldagar Totalt läsåret: 179 skoldagar.

Elevernas lov- och studiedagar 
2022-09-19 1 studiedag 
2022-10-31 – 2022-11-04 5 lovdagar
2022-12-02 1 studiedag
2023-02-20 – 2023-02-24 5 lovdagar 
2023-03-22 1 studiedag (obs ändrad dag)
2023-04-11 – 2023-04-14 4 lovdagar 
2023-05-17 1 studiedag 
2023-05-19 1 lovdag
2023-06-05 Obs extra lovdag


OBS! Röda dagar har förskola, grundskola och fritidshem stängt på grund av studiedagar (alla verksamheter).
Övrigt finns under fliken blanketter och info.

Länkar

-