Föreningen Möllans föräldrakooperativ

I en vacker, lantlig och idyllisk miljö driver Möllans föräldrakooperativ förskola sedan 1987 och skola sedan 2015.
I verksamheten finns också fritids. Kooperativet är en ideell förening med engagerade föräldrar och personal, och verksamheterna drivs utan vinstintresse. I styrelsen sitter föräldrar som har barn i förskolan eller skolan.
          Pedagogerna i våra verksamheter har stor kompetens och mycket omtanke. Alla pedagoger har legitimation eller utbildning för den verksamhet som de arbetar i.
Innemiljön på våra enheter är stimulerande och inbjuder till kreativitet, nyfikenhet och lärande i en trygg atmosfär. Utemiljön uppmuntrar barnen till lek och rörelse. Gården innehåller förutom lekmiljö både en ”liten skog” och en fruktträdgård.
          På förskolans fyra avdelningar går cirka 65 barn, på vår F-3 skola går 33 elever och på fritids är ca 30 barn inskrivna.
I alla verksamheter möter ditt barn vuxna som ser barnens förmågor, behov och intressen. Detta ligger som grund i det pedagogiska vardagsarbetet.

 
Vi följer förskolans läroplan och det vi lägger störst vikt vid är:
• Trygghet
• Empati/hänsyn
• Språk
• Självständighet
• Lek
• Motorik

Föräldramedverkan
• Två fixardagar per år
• Möjlighet att delta i styrelsearbeten
• Jouruppgifter med vaktmästarliknande uppgifter

Precis som Laholms kommun tillämpar vi maxtaxa, men har valt att ligga 0,25 % lägre. Juli månad är avgiftsfri.

Medlemsavgift 200: - per familj debiteras mars månad varje år.